COOR Virovitica

Dokumenti


..

Bilješke - polugodišnje izvješće.doc
Financijsko izvješće- polugodišnje.xls
IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA U 2018.xls
Odluka izmjena Fin. plana.pdf
Financijski izvješće 2017.-ispravak.xls
PLAN NABAVE 2018..xls
Bilješke ukupne.doc
Financijsko izvješće 2017..xls
7. Model financijskog plana proracunskog korisnika drzavnog proracuna.xls
bilješke za 2018.odt
Financijski plan za 2018..pdf
Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana 2016 (1).pdf
Bilješke ukupne polugodišnje izvješće.doc
Polugodišnje izvješće za 2017.xls
Obrazloženje izmjene i dopune financijskog plana 2017 (1).doc
Prijedlog izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu.xls
Bilješke za 2016.doc
Godišnje izvješće za 2016.xls
PLAN NABAVE 2017..xls
Financijski plan za 2017..pdf
Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016..pdf
Financijski plan za 2017. godinu i projekcija 2018. i 2019.xls
Financijsko izvješće 1.1.-30.6.2016..xls
Bilješke uz Financijsko izvješće.doc
Financijsko izvješće za 2015..xls
PLAN NABAVE 2016..xls
Izmjena i dopuna financijskog plana za 2015. godinu.xls
Financijski plan za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. godinu.xls
Proracun 3.xls
Izvjestaj prihoda i rashoda 2014..xls
Biljeske uz financijsko izvjesce.doc
Preslika referentne stranice financijskog izvjestaja na dan 31.12.2014
PLAN NABAVE 2015..xls
Izvjesce o prihodima i rashodima na dan 31.12.2014..xls
Financijski plan za 2015. i projekcije 2016. i 2017.xls
Plan bagatelne nabave za 2015. godinu.pdf
Financijski plan za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu.pdf
Izmjena i dopuna financijskog plana za 2014. godinu.pdf
Zavrsni racun.xls
Biljetke ukupne uz financijsko izvjesce.doc
PLAN NABAVE 2014..xls
Projekcija plana proracuna.xls
REBALANS prosinac 2013.XLS
Plan nabave 2013.xls
Rebalans i plan.xls